TEXT

Artist Statement 2021
Speelse baldadigheid
Het afleggen van tradities en (zelf opgelegde) dogma’s schept ruimte voor nieuwe wegen, patronen en
inzichten. Door te breken met regels zoek ik de grenzen op van het materiaal, het idee en mijzelf als
kunstenaar. De enige manier om vrij te kunnen spelen met het werk is door verwachtingen en wensen
los te laten en alle risico’s te accepteren die mijn handelingen met zich meebrengen, met alle
vervormende, mogelijk destructieve gevolgen van dien. De fysieke handeling en het nietsontziend
experiment staan centraal in dit deel van het proces: het maken van een sculptuur als een vloeiende
worstelwedstrijd vereist daarom naast fysieke kracht, vastberadenheid, improvisatie en anticipatie. De
juiste flow in deze krachtmeting bepaalt voor een substantieel deel de kwaliteit van het eindresultaat.
De uitkomst is tot op zekere hoogte gepland, maar ik laat veel over aan de eigenschappen van het
materiaal en hoe het reageert: de flexibiliteit, stevigheid, smelttemperatuur.

Schrift: vormentaal en onbereikbare vertaling
Aan het fysieke vormen van de sculptuur gaat een heel ander soort fase vooraf die juist in het teken
staat van verdieping, concentratie en zorgvuldigheid. Mijn op de sculpturen geschilderde letters en
tekens zijn een onderzoek naar de kern van schrift. Ik ben geboeid geraakt door de beperking van
vormvariatie, systematiek, ritme en herhaling. Door een schrift te schilderen, probeer ik het te
doorgronden. Wat is het verschil tussen willekeurige krabbels of een leesbaar schrift gebruiken? Dat
roept vragen op. Welke taal? Wie kan het lezen? Is de boodschap belangrijk genoeg? De afgelopen vijf
jaar heb ik me verdiept in de onvertaalde historische taal ‘Lineair A’. Momenten waarop ik me Indiana
Jones waan, “eeuwenoude mysteries ontrafelend in mijn atelier”, staan in prachtig contrast met de
banale inhoud van de Lineair A tabletten: lijsten van goederen en handelsovereenkomsten.
Onleesbaarheid impliceert geen leegte: er ligt een breder, onderliggend, universeel verhaal besloten in
het schrift. Door de onleesbaarheid kan ik me volledig focussen op vorm en systematiek. Ik studeer
ieder letterteken in tot een uniform herhaalbaar handgebaar, een vormtaal die past in mijn sculpturale
werk. Ik schilder volgens vaste regels en in een zeer geconcentreerde, kalme gemoedstoestand. De
ondergrond (staal, textiel, papier, leer, plastics etc.) is egaal en vlak. De kwaststreken breng ik aan met
een vaste hoek en regelafstand. De kleurstelling is vaak een simpel zwart-wit.

De samenkomst van verfijnd cultuurhistorisch onderzoek en het oer-lichamelijk optreden in mijn werk
ontaardt niet in chaos, het resultaat is ook geen studieus object. De spanning die deze botsing van
tegengestelden veroorzaakt, raakt voor mij het wezen van het kunstenaarschap en het menszijn.
Hebben we onze dierlijkheid echt losgelaten of slechts gevernist met een dun laagje cultuur? Is het
mogelijk om met systemen en indelingen onszelf en onze omgeving te begrijpen? Zijn we boven de
natuur verheven of staan we er middenin? Een verschuiving van denken vindt plaats van ‘de mens als
centrum van het universum’ naar ‘een onderdeel zijn van’. Mijn sculpturen representeren die mens; een
fysiek lichaam: krachtig, chaotisch, aanraakbaar en oncontroleerbaar; en een intellect: gestudeerd,
systematisch en berekenend.

Artist statement 2017 – 2018 :

In current research I focus on intentional and unintentional distortion and/or loss of information during the process of transformation by the artist.

The lingual symbols I use in my sculptural practice were designed to transmit ‘meaning’. What this meaning might be, or what the viewer should read, has been lost; both long ago and recently. Meaning was lost when the culture using this language disappeared and meaning was lost when I transformed the language and used only specific elements and never the whole. The repetition of symbols and the transformation of the surface it was written on, diffuses the power of language. What remains, however, still speaks to us. Our will to read and understand is so strong that, even when it is obvious that total abstraction is very near, instinct drives us to try and read the lines.

There are three distinguishable stages in my art practice. Stage one could be called the stage of Dogma. Following a fixed procedure, the grid and chosen symbols are arranged on a flat surface. Preparatory translation of these elements into a writing system allows me to repeat the script and enables a state of intense concentration in which I paint the symbols.

In the series ‘Lineair A’, the source material consists of an ancient untranslatable language. In ‘Letter to David Smith’ symbols are based on the artwork ‘The Letter’ (1950) by David Smith. Translating these sources, using a methodized approach of election, I pursue a fundamental quality.

Stage two could be called the stage of Distortion. In a swift and forceful moment, the surface which carries the symbols is manipulated. The tools of the human actor; hands, knees, feet, distort its grid and transform the work into a dynamic, unpredictable shape.

Stage three is yet to be defined. Transmitting content to the viewer would normally take place in the context of an exhibition. In the process of translation by the artist, we can move away from, or towards the essence of the ‘original’ information.

Artist statement 2015 – 2017
Concerning the catagory ‘painting’  and the sculpural series: ‘Professioneel speeltuin vandalisme/ Professional playground vandalism’

In my work as a painter and sculptor, I constantly search for the boundaries of the painted object. I believe that the traditional boundaries of painting are too predictable and too confined. In my installations the reshaping and disproving of the box or frame is part of the total image. I achieve this by making site-specific installations with painted sculptures that make the relation with the space in which the work is placed visible and concrete. So I build, or extend the painting into the space/context. Ideally the paint, the object and its surface, and the exhibition space interact.

The creation of such a work pushes me to take the exhibition space into account. I need to consider the implications of a specific space. This is visible in my choice of material, size, and colour.  To facilitate this method, my work consists of modular painted sculptures that can be adapted to different circumstances.

However, it is not my intention to be merely adapting to an exhibition space, I also want to take over. My sculptures are generally big, colourful and communicate a kind of cheerful violence. I believe that in the destruction of a structure or dogma, a new structure can be created. So in destructing and reshaping, taking over with paint, I create new structures that form an artwork. The starting point is the structure painted on the surface of an object. By reshaping the object, the painted surface/structure moves along with the reshaping of the object, becoming a different structure and melting together with the object, according to the method of reshaping. Consequently I have used  pressure/gravity as primary method in my newest body of work.