TEXT

Artist Statement

Speelse baldadigheid

Het afleggen van tradities en (zelf opgelegde) dogma’s schept ruimte voor nieuwe wegen, patronen en inzichten. Door te breken met regels zoek ik de grenzen op van het materiaal, het idee en mijzelf als kunstenaar. De enige manier om vrij te kunnen spelen met het werk is door verwachtingen en wensen los te laten en alle risico’s te accepteren die mijn handelingen met zich meebrengen, met alle vervormende, mogelijk destructieve gevolgen van dien.

Worstelwedstrijd
De fysieke handeling en het nietsontziend experiment staan centraal in dit deel van het proces: het maken van een sculptuur als een vloeiende worstelwedstrijd vereist daarom naast fysieke kracht, vastberadenheid, improvisatie en intuïtie. De juiste flow in deze krachtmeting bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het eindresultaat. De uitkomst is tot op zekere hoogte gepland, maar ik laat veel over aan de eigenschappen van het materiaal en hoe het reageert: de flexibiliteit, stevigheid, smelttemperatuur. Het materiaal wordt daarmee een van de spelers en bepaalt de randvoorwaarden voor het spel.

Schildering
Aan het fysieke vormen van de sculptuur gaat een heel ander soort fase vooraf die juist in het teken staat van verdieping, concentratie en zorgvuldigheid. Mijn op de sculpturen geschilderde letters, tekens en patronen zijn een onderzoek naar de kern van herkenbare abstracte ‘betekenisdragers’. Ik ben geboeid geraakt door de beperking van vormvariatie, systematiek, ritme en herhaling. Door een schriftteken of patroon te schilderen, probeer ik het te doorgronden. Wat is het verschil tussen willekeurige krabbels of iets leesbaars? Dat roept vragen op. Wat is het? Wie kan het lezen? Is de boodschap belangrijk genoeg?

Schrift
De afgelopen vijf jaar heb ik me verdiept in de onvertaalde historische taal ‘Lineair A’ en hier op volgend heb ik vanaf 2021 heb ik dit onderzoek verbreed naar alle schriften van de wereld. Momenten waarop ik me Indiana Jones waan, “eeuwenoude mysteries ontrafelend in mijn atelier”, staan in prachtig contrast met de banale inhoud van (bijvoorbeeld) de Lineair A tabletten: lijsten van goederen en handelsovereenkomsten. Onleesbaarheid impliceert geen leegte: er ligt een breder, onderliggend, universeel verhaal besloten in het schrift. Door onleesbaarheid kan ik me volledig focussen op vorm en systematiek.

Hand
Ik studeer ieder letterteken in tot een uniform herhaalbaar handgebaar, een vormtaal die past in mijn sculpturale werk. Ik schilder volgens vaste regels en in een zeer geconcentreerde, kalme gemoedstoestand. Ik smeer, snijd en guts in steeds herhalende, ritmische bewegingen. De ondergrond (staal, textiel, papier, leer, hout, plastics etc.) is egaal en vlak. De kleurstelling is vaak een simpel zwart-wit.

Botsing
De samenkomst van verfijnd cultuurhistorisch onderzoek en het oer-lichamelijk optreden in mijn werk ontaardt niet in chaos, het resultaat is ook geen studieus object. De spanning die deze botsing van tegengestelden veroorzaakt, raakt voor mij het wezen van het kunstenaarschap en het menszijn. Is het mogelijk om met systemen en indelingen onszelf en onze omgeving te begrijpen? Zijn we boven de onvoorspelbaarheid verheven of zullen we daar nooit aan kunnen ontsnappen? Mijn sculpturen representeren die mens; een fysiek lichaam: krachtig, chaotisch, aanraakbaar en oncontroleerbaar; en een intellect: gestudeerd, systematisch en berekenend.